yukarı
VÜCUT KİTLE İNDEKSİ
VKİ

Vücut kitle indeksi (VKİ), vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ'nin, boy uzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla elde edilir.. Aşağıda görülen Vücut Kitle Endeksi (VKE veya VKİ) tablosunda kilogram cinsinden kilonuz ve metre cinsinden boyunuzun kesiştiği noktanın içinde bulunduğu alan kilonuzun ideal olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer mevcut kilonuz ideal kilonuzun altında ya da üstünde ise bu kiloya ulaşabilmek için izlenecek yol, kısa sürede fazla miktarda kilo kaybetmek ya da almak değil, sağlıklı kilo kaybını/kazancını sağlamak ve bu kiloyu uzun dönemde korumaktır.
VKİ HESAPLAMA

Kilo(kg):     Boy(cm):    
       
Vücut Kitle Endeksiniz:     Sonuca Göre:    Vücut Kitle Endeksi nasıl hesaplanır?
Vücut kitle endeksi, vücut ağırlığınızın boy uzunluğunuzun karesine bölünmesi ile elde edilir. Sonuç olarak beden kitle endeksi aşağıdaki aralıklarda değerlendirilir.

• 0-18.4: Zayıf Boyunuza göre uygun ağırlıkta olmadığınızı, zayıf olduğunuzu gösterir. Zayıflık, bazı hastalıklar için risk oluşturan ve istenmeyen bir durumdur. Yeterli ve dengeli beslenmeli, beslenme alışkanlıklarınızı geliştirmeye özen göstermelisiniz.

• 18.5-24.9: Normal Boyunuza göre uygun ağırlıkta olduğunuzu gösterir. Yeterli ve dengeli beslenerek ve düzenli fiziksel aktivite yaparak bu ağırlığınızı korumaya özen gösteriniz.

• 25.0-29.9: Fazla Kilolu Boyunuza göre vücut ağırlığınızın fazla olduğunu gösterir. Fazla kilolu olma durumu gerekli önlemler alınmadığı takdirde pek çok hastalık için risk faktörü olan obeziteye (şişmanlık) yol açar.

• 30.0-34.9: Şişman (Obez) - I. Sınıf Boyunuza göre vücut ağırlığınızın fazla olduğunu bir başka deyişle şişman olduğunuzun bir göstergesidir. Şişmanlık, kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon v.b. kronik hastalıklar için risk faktörüdür. Lütfen, sağlık kuruluşuna başvurunuz.

• 35.0-44.9: Şişman (Obez) - II. Sınıf Lütfen, sağlık kuruluşuna başvurunuz.

• 45.0 ve üstü: Aşırı Şişman (Aşırı Obez) - III. Sınıf Lütfen, sağlık kuruluşuna başvurunuz.

© 2015 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım ve Yazılım